voorwaarden Dans Abonnement

Voorwaarden Streetdance & Dance Starz Abonnement

 (versie juni 2016)

 

1             Het abonnement  is persoonsgebonden. Persoonsgegevens worden behandeld volgens de

regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

 

2.            De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 10 maanden (dansseizoen is van september t/m juni). Na het verstrijken van deze periode wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor de daarop volgende periode. Overeenkomsten kunnen uitsluitend schriftelijk tot stand worden gebracht en uitsluitend schriftelijk worden opgezegd. Opzeggingen vóór 1 augustus 2020.

 

3             Het overeengekomen abonnementsbedrag zal middels een bankoverschrijving worden voldaan. U ontvangt hiervoor een factuur.  4AnyBody is bij wanbetaling rechtmatig bevoegd over te gaan tot gerechtelijke invordering van enig openstaand bedrag.

 

4             4Anybody bepaalt op welke dagen en uren sport/dans kan worden genoten volgens een lesrooster die te allen tijde door 4Anybody aangepast mag worden, doch met behoud van voldoende aanbod voor de leden. De openingstijden worden vastgesteld door 4Anybody. 4Anybody is altijd gesloten op officiële feestdagen en worden er geen Streetdance en Dance Starz lessen gegeven in de schoolvakanties, schoolvakanties volgens regio Noord.  4Anybody is gerechtigd jaarlijks zijn prijzen te indexeren. Nieuwe tarieven en aanpassingen in het rooster worden tijdig bekend gemaakt via de website. (www.4anybody.nl)

 

5             De deelnemer verklaart alle reglementen te zullen naleven; Respect voor elkaar.  Het gebruik van alcohol en stimulerende middelen binnen 4Anybody of het onder invloed zijnde van deze middelen, is ten strengste verboden. Directe verwijdering  en intrekking van lidmaatschap zal onherroepelijk daarop volgen. Van restitutie van eventueel betaalde contributie is hierbij geen sprake.

 

7             Bij inschrijving  geen inschrijfgeld.

 

8         Adreswijziging en/of wijziging in e-mailadres  dienen onmiddellijk uit eigen initiatief te worden medegedeeld  aan 4Anybody.

 

9            4Anybody is nimmer aansprakelijk voor diefstal of verlies van eigendommen. Deelname aan activiteiten (optredens/voorstellingen) en/of gebruik van de aanwezigen faciliteiten geschiedt op eigen risico.